Бат-Ирээдүй

Хайх

БЭЛЭГ

Япончууд олон үйл явдлыг таширлан барууныхан шиг бэлэг өгдөг хүмүүс. Тухайлбал төрсөн өдөр, төгсөлт, хурим болон хэн нэгэн хүүхэдтэй болох тохиолдол, шинэ байр сууцанд нүүж орох, эсвэл өвдөж зовсон үед бэлэг өгдөг. Түүнчлэн сургууль, ажилд орох, мөн тодорхой насанд хүрэхэд мөн бэлэг өгнө. Чүгэн болон сейбо хэмээх хоёр төрлийн улирлын чанартай бэлэг байдаг. Чүгэн нь зуны бэлэг, долоо, наймдугаар сард өгдөг. Сейбо нь өвлийн бэлэг буюу арван хоёр сард өгдөг. Хоёулаа өөрийн сайн харьцаатай байдаг дарга, харилцагч, багш нарт өгдөг. Бэлгийн үнэ цэнэ голдуу 3000-5000 йений хооронд байдаг. Нийтлэг бэлэгт шар айраг, угаалгын нунтаг, саван, хүнсний зүйл болон бэлгийн карт багтана. Энэ сарын үеэр арилжааны телевизүүд чүгэн, сейбог санал болгож их дэлгүүрүүд энэ үеэр зарж борлуулдаг.
Мөнгөөр бэлэг өгөхдөө тусгай дугтуйд хийж, гоё туузаар орооно. Тууз нь голдуу улаан болоод цагаан судалтай байдаг. Тусгай арга хэмжээ тухайлбал хурим зэрэг маш сайн чанарын дугтуй хэрэглэнэ. Өгөх мөнгөний дүн тухайн үйл явдал болон хүмүүсийн хоорондын харилцаанаас шалтгаална.

Presents
Japanese people give gifts on many of the same occasions as in the West. For example, for birthdays, graduаons and weddings as well as when someone has a baby, moves into a new house or gets sick. However, they also give gifts for entering school, getting a job, and reaching certain ages. In addition, there are two seasonal gift-giving events, chugen and seibo. Chugen is a summer gift, usually given in July or August. Seibo is a winter gift gven in December. Both are usually given to one’s boss, clients or teachers as a way to maintain good relations. The value of the gift is usually between Y3,000 and Y5,000. Popular gifts are beer, detergent, soap, food or gift certificates. Many commercials advertising chugen and seibo are braodcast on TV in the weeks leading up to these seasons and department stores have sales at this time. For tgifts of money, as special envelope with a fancy ribbon is used. The ribbon usually has red and white strings. For special occasions, such as weddings, high quality envelopes are used. The amount of money given depends on the occasion, and the relationship between giver and recipent.