Бат-Ирээдүй

Хайх

ДЭЛХИЙН ХАМГИЙН ТОМ ГАЗАР ХӨДЛӨЛТ

Хамгийн хүчтэй газар хөдлөлтүүд

1 Гансу            Хятад              1920                8.6
2 Нан-шань     Хятад              1927                8.3
3 Кванто         Япон                1923                8.3
4 Тангшан       Хятад              1976                8.2
5 Шэнси          Хятад              1556                *
6 Калкута        Энэтхэг           1737                *
7 Антойч         Турк                526                  *
8 Хоккайдо     Япон                1730                *
*  энэ Рейхтэрийн шаталбар гэж гарахаас өмнө болсон
Газар хөдлөлтөөс нас барсан хүний тоогоор
5 Шэнши, Хятад 830.000
6 Калкута, Энэтхэг 300.000
7 Антойч, Турк 250.000
4 Тангшань, Хятад 242.000
2 Нань-шань, Хятад 200.000
1 Гансу, Хятад 180.000
3 Кванто, Япон, 143.000
8 Хоккайдо, Япон 137.000