Бат-Ирээдүй

Хайх

"МОНГОЛ ГАЗАР, УСНЫ НЭРИЙН САН", Ж.БАТ-ИРЭЭДҮЙ, 2009

Эрхилсэн Профессор Х.Футаки, Монголын уран зохиолын газар усны нэрийн санг бүрдүүлсэн, жишээ, нэрсийн хэлхээтэй.