Бат-Ирээдүй

Хайх

"МОНГОЛ ХЭЛНИЙ СОНСОХ ДАДЛАГА"

Эрхилсэн дэд проф. Д.Баасанбат, Ахисан төвшиний монгол хэлтэй хүнд зориулсан си ди-тэй сурах бичиг, Монголын Уран зохиолын 11 шилдэг үгүүлэл багтжээ.