Бат-Ирээдүй

Хайх

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХОРШОО ҮГ, ХЭЛЛЭГИЙН САН

Эрхилсэн Профессор Канг Шинь, (БНСУ-ын Дан Күгийн Их Сургууль), Монгол хэлний хоршоо үг, хэллэгийн анхны бүрэн толь бичиг, 440 хуудастай, Үнэ 25.00 USD.