Бат-Ирээдүй

Хайх

"МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХОРШОО ҮГ ХЭЛЛЭГИЙН ТОВЧ ТОЛЬ БИЧИГ"

Монгол хэлний хоршоо үгийн анхны толь бичиг,