Бат-Ирээдүй

Хайх

"МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ҮГ, УТГЫН САН" Ж.БАТ-ИРЭЭДҮЙ, УБ., 2006, 2007

Эрхилсэн проф. К.Коппе, Б.Батсүх, Гадаадын хүнд зориулсан үгийн сангийн бүрэн хэмжээний сурах бичиг,