Бат-Ирээдүй

Хайх

"МОНГОЛ ХҮНИЙ НЭР, ХОЧ НЭРИЙН САН", Ж.БАТ-ИРЭЭДҮЙ, 2009

Эрхилсэн Ц.Сувд (МУИС), Монгол уран зохиол дах хүний нэр, хоч нэрийн сан, жишээтэй, хэлхээстэй.