Бат-Ирээдүй

Хайх

Поп Жон Поул II

Ирээдүй маргаашаас биш өнөөдрөөс эхлэдэг. 
Асуудлыг нударгаар шийдэх нь эр хүний зан биш. 
Тэнэглэл нь бурханы бэлэг ч гэсэн буруугаар ашиглах ёсгүй.
Эрх чөлөө гэдэг бидний хийх дуртайг биш харин бидний хийх ёстойг агуулсан утгатай байдаг. 

The future starts today, not tomorrow.
Violence and arms can never resolve the problems of men.
Stupidity is also a gift of God, but one mustn't misuse it.
Freedom consists not in doing what we like, but in having the right to do what we ought.

Pope John Paul II 1920 оны 5 дугаар сарын 18 нд төрж, 2005 оны 4 дүгээр сарын 2 нд жанч халжээ.