Бат-Ирээдүй

Хайх

ЦАЙ

Цай Японд 1200 орчим жилийн өмнө Хятадаас ирж маш хурдан хугацаанд хамгийн их уудаг ундаа болжээ. Японд хамгийн их уудаг цай бол цайны навчнаас гаргаж авсан ногоон цай болой. Мөн цайны навчнаас бүтэн боловсруулж авсан барууны цайнууд (хар цай зэрэг) болон хагас боловсруулсан оолон цай (Хятадад их уудаг) –г хэрэглэдэг. Ногоон цайг ямар нэгэн чихэр болон сүүгүй хэрэглэх бөгөөд эрүүл мэндэд чухал тустай. Япон хүмүүс ногоон цайндаа маш дуртай бөгөөд чанар, үнийн хувьд маш олон төрлийн болой.

TEA
Tea came to Japan from China about 1,200 years ago and quickly became the most popular drink around. The most common tea in Japan is green tea, which is made from unfermented tea leaves. Western teas (i.e.black teas) by contrast, are made from fermented tea leaves, and oolong tea (popular in China) is made from half-fermented tea leaves. Green tea is always taken straight with no sugar or cream added and has been shown to have great health benefits. Japanese people take their green tea seriously and there are many brands of differing quality and price.