Бат-Ирээдүй

Хайх

George Herbert

Амьдралыг таних гэсээр байтал 
Aль хэдүйн талыг нь барсaн байдаг.

Life is half spent before we know what it is.

George Herbert 1853 оны 4 сарын 3 нд төрж, 1933 оны 3 сарын 1 нд өнгөрчээ.