Бат-Ирээдүй

Хайх

Дэлхийн томоохон далай тэнгисүүд

Далай                                                 хав.дөр.км.   
1. Номхон далай                                 165.760.000   
2. Атлантын далай                              81.585.000
3. Энэтхэгийн далай                            73.556.000
4. Аркатик                                             14.100.000
5. Өмнөд Хятадын тэнгис                   2.975.000
6. Карибийн тэнгис                             2.718.200
7. Дундад тэнгис                                  2.512.300
8. Берингийн тэнгис                            2.275.000
9. Мексикийн хоолой                          1.800.000
10. Охотскийн тэнгис                          1.589.840