Бат-Ирээдүй

Хайх

АНГЛИ-МОНГОЛ ЗҮЙР ҮГИЙН САН

АНГЛИ-МОНГОЛ ЗҮЙР СЭЦЭН ҮГИЙН САН

Better an apple given than even Авч сурахаар өгч сур. A change is as good as a rest. Ажлаа солих нь амралт болно. Fortune knocks once at least at every ...