Бат-Ирээдүй

Хайх

МОНГОЛ ЁС ЗАНШИЛ

АРВАН ХАР НҮГЭЛ ГЭГЧ ЮУСАН БОЛ?

Арван хар нүгэл бол биеэр үйлдэх гурав, амаар үйлдэх гурав, сэтгэлээр үйлдэх дөрвөн хар нүгэлээс бүрдэнэ. Биеэр үйлдэх гурван хар нүгэлд нь алив амьтны амийг хөнөөх, хулгай дээрэм хийж хүчээр ...

АРВАН ЦАГААН БУЯН АЛЬ БУЙ ХЭМЭЭВЭЭС

Арван цагаан буян аль буй хэмээвээс, нэгдүгээрт, хорхой шавьжнаас эхлээд алив амьтныг үл хөнөөж, харин аврах өршөөх арга замыг эрэлтэй, хоёрдугаарт, юмаа өгөлгүй харамласан хүнийг харааж зүхэлгүй, түүнд үл гомдож, ...