Бат-Ирээдүй

Хайх

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮГҮҮЛЭЛ

Ж.БАТ-ИРЭЭДҮЙ: "МОНГОЛ УРАН ЗОХИОЛЫН БААТРЫН НЭР, ХОЧ НЭРИЙН СУДАЛГААНЫ АСУУДАЛД"

Монгол уран зохиолын баатрын нэр, болон хоч нэрийн судалгааг  нэрийн хэмжээнд тусгайлан судласан нь их түгээмэл биш юм. Бид монгол уран зохиолын нэр болон хоч нэрийг түүвэрлэн, “Монгол хүний нэр, ...