Бат-Ирээдүй

Хайх

Дэлхийн хамгийн өндөр уулс

Дэлхийн өндөр уулс

Уулсын нэрс              орчин                          метр
А Еверест                   Гималай                      8848
Б К2                            Гималай                      8611
В Канченжунга          Гималай                      8598
Г Лотце                       Гималай                      8511
Д Яалунг Канг           Гималай                      8502
Е Макалу                    Гималай                      8481
Ё Даулагири               Гималай                      8172
Ж Манаслу                 Гималай                      8156
З Чо Оюу                    Гималай                      8153
И Нанга Парбат          Гималай                      8126