Бат-Ирээдүй

Хайх

"МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ЕРӨӨЛ БЭЛГЭ, ХАРААЛ ЗҮХЭЛ ҮГИЙН САН", Ж.БАТ-ИРЭЭДҮЙ, 2009

Эрхилсэн Г.Буянтогтох (МУИС), Монгол хэлний ерөөх бэлгэдэх, хараах зүхэх, уулга алдах үг хэллэгийн жишээ, хэлхээс.