Бат-Ирээдүй

Хайх

"МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ОЙРОЛЦОО, ЭСРЭГ УТГАТ ҮГ, ХЭЛЛЭГИЙН ТОЛЬ БИЧИГ"

Эрхилсэн Монгол Улсын гавияат багш, проф. Ц.Сүхбаатар, Ойролцоо болон эсрэг үгийг хамтатган багтаасан орчин үеийн аргаар хийсэн анхны толь бичиг