Бат-Ирээдүй

Хайх

"МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ТООНЫ БОЛОН ХЭМТ ҮГИЙН САН"

Монгол хэлний тооны үгийн сан жишээний хамт,