Бат-Ирээдүй

Хайх

"МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХЭЛЗҮЙН ДАГАВАР, НӨХЦӨЛ, БАЙМЖ ҮГИЙН САН"

Эрхилсэн Проф. Сон Жаемог, (Osaka University of Economics and Law), Монгол хэлний хэлзүйн дагавар нөхцлийн сан, жишээний хамт