Бат-Ирээдүй

Хайх

"МОНГОЛ-ЯПОН ЯРИАНЫ ДЭВТЭР"

Япон хэлтэй монгол хэл суралцагч, болон жуулчлагч нарт зориулвай.