Бат-Ирээдүй

Хайх

Ж.БАТ-ИРЭЭДҮЙ: "САКУРА"

Санаа алдахад нь Санаашраад догдлоно чинээ бодсонгүй,Салаад унахад ньСалхинд хийснэ чинээ санасангүй.Бороо минь чи түүн дээр бүү дусДуслыг чинь тэр даахгүй, хүнддэнэ.Салхи минь чи түүнийг бүү сэв,Сэвшээг тэнь тэр тэвчихгүй, ...