Бат-Ирээдүй

Хайх

МОНГОЛ ЯРИАНЫ СУРАХ БИЧИГ I, /АУДИО CD ТЭЙ/

price 25.00 USD

Colloquial Mongolian: The Complete Course for Beginners

price 2007

Oxford Monsudar English-Mongolian & Mongolian-English Pocket Dictionary

price 2008

Mongolian: Lonely Planet Phrasebook

price $8.99

"ЗҮЙР ЦЭЦЭН ҮГИЙН ЗҮЙЛЭЭР ХУВААСАН ТОЛЬ"

Эрхилсэн Монгол Улсын Соёлын гавияат зүтгэлтэн, проф. Г.Аким, Хэвшмэл хэллэгийн төгсгөлөөр зүйл хуваасан толь бичиг
price 5,00 USD

"МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХЭЛЗҮЙН ДАГАВАР, НӨХЦӨЛ, БАЙМЖ ҮГИЙН САН"

Эрхилсэн Проф. Сон Жаемог, (Osaka University of Economics and Law), Монгол хэлний хэлзүйн дагавар нөхцлийн сан, жишээний хамт
price 5.00USD

"МОНГОЛ-АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХЭЛЦ ҮГ, ХЭВШМЭЛ ХЭЛЛЭГИЙН ДҮЙМЭН"

Англи хэлний хэлц үг болон хэвшмэл хэллэгийг монгол хэлээр утга дүйлгэн орчуулах нь
price 15.00 ам.дол

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХЭВШМЭЛ ХЭЛЛЭГ ДЭХ ХЭЛЦ ҮГИЙН УТГА"

Эрхилсэн профессор К.Окада, Хэвшмэл хэллэгийн хэлц үгийг багтаасан анхны гарын авлага
price 15,00 ам. дол

"МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХЭЛЦ ҮГ, ХЭЛЛЭГИЙН УТГА ХЭРЭГЛЭЭ",

  Эрхилсэн Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны гавияат ажилтан, проф. Б.Пүрэв-Очир, монгол хэлний хэлц үгийн талаар дангаар хийсэн анхны сурах бичиг,
price 25.00 ам.дол

"МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ОЙРОЛЦОО УТГАТ ХЭЛЦ ҮГИЙН ТОВЧ ТОЛЬ БИЧИГ"

Эрхилсэн Проф. Ж.Баянсан, Гадаадын хүнд зориулсан гарын авлага
price 5,00 USD