Бат-Ирээдүй

Хайх

"МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ОЙРОЛЦОО, ЭСРЭГ УТГАТ ҮГ, ХЭЛЛЭГИЙН ТОЛЬ БИЧИГ"

Эрхилсэн Монгол Улсын гавияат багш, проф. Ц.Сүхбаатар, Ойролцоо болон эсрэг үгийг хамтатган багтаасан орчин үеийн аргаар хийсэн анхны толь бичиг
price 20 ам.доллар

TRAVELLER'S LANGUAGE GUIDE MONGOLIAN" BY J.BAT-IREEDUI AND B.NOMUNZUL

Эрхилсэн Б.Хонгорзул, Гадаад хүнд зориулсан ярианы дэвтэр, товч дүймэн,
price 15.00 ам.дол.

"GUIDE DE CONVERSATION MONGOL-FRANCAIS" Ж.БАТ-ИРЭЭДҮЙ, Б.АЛТАНГҮЛ, УБ., 2009

Франц хэлтэн жуулчин аялагч нарт зориулсан монгол хэлний гарын авлага, бэсрэг толь бичиг
price 5.00 USD

"МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ЕРӨӨЛ БЭЛГЭ, ХАРААЛ ЗҮХЭЛ ҮГИЙН САН", Ж.БАТ-ИРЭЭДҮЙ, 2009

Эрхилсэн Г.Буянтогтох (МУИС), Монгол хэлний ерөөх бэлгэдэх, хараах зүхэх, уулга алдах үг хэллэгийн жишээ, хэлхээс. 
price 5.00USD

"МОНГОЛ ГАЗАР, УСНЫ НЭРИЙН САН", Ж.БАТ-ИРЭЭДҮЙ, 2009

Эрхилсэн Профессор Х.Футаки, Монголын уран зохиолын газар усны нэрийн санг бүрдүүлсэн, жишээ, нэрсийн хэлхээтэй. 
price 5.00 USD

"МОНГОЛ ХҮНИЙ НЭР, ХОЧ НЭРИЙН САН", Ж.БАТ-ИРЭЭДҮЙ, 2009

Эрхилсэн Ц.Сувд (МУИС), Монгол уран зохиол дах хүний нэр, хоч нэрийн сан, жишээтэй, хэлхээстэй. 
price 5.00USD

"МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХОРШОО ҮГ ХЭЛЛЭГИЙН ТОВЧ ТОЛЬ БИЧИГ"

Монгол хэлний хоршоо үгийн анхны толь бичиг,
price 10.00USD

"МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХЭЛЗҮЙН САН" Ж.БАТ-ИРЭЭДҮЙ, УБ., 2009

Эрхилсэн Проф. К.Окада, Монгол хэлний анхан болон дундаас дээш төвшинд суралцагч нарт зориулсан гарын авлага, сурах бичиг, 
price 15.00 USD

"МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ҮГ, УТГЫН САН" Ж.БАТ-ИРЭЭДҮЙ, УБ., 2006, 2007

Эрхилсэн проф. К.Коппе, Б.Батсүх, Гадаадын хүнд зориулсан үгийн сангийн бүрэн хэмжээний сурах бичиг, 
price 15.00 ам.дол.

"GOLDENKEY TO MONGOLIAN" WITH AUDIO CD, BY А.MUNKHTSETSEG, KH.DELGERMAA,

Хянан тохиолдуулсан Ж.Бат- Ирээдүй
price 25,00 USD